Kuopion Luisteluseura ry

Luistelukoulun toiminta

Luistelukoulu on ryhmä josta useimmat oppilaat, niin tytöt kuin pojatkin aloittavat luistelu-uransa

Luistelukoulu on ryhmä, jossa luistelun perustaitoja opetellaan leikin, laulun ja pelien avulla.

Tavoitteena luistelukoulussa on oppia hyvä perusluistelutaito. Perusluistelua harjoitetaan erilaisin perusluistelu-, tasapaino ja temppuharjoittein sekä pelaillen ja leikkien. Silloin tällöin vähän kisaillaankin ja taitojen kehitystä voi seurata puolivuosittain toteutettavissa merkkisuorituksissa. Luistelukoulun tavoitteena on myös antaa onnistumisen kokemuksia ja liikunnan riemua lapsille.

Luistelukoulussa viihtyvät kaikenikäiset lapset. Nuorimmat osanottajat ovat iältään 3-vuotiaita ja vanhimmat kouluikäisiä. Luistelukoulussa on ryhmät niin tytöille kuin pojillekin ja ryhmät on myös jaettu taitotason mukaan. Ryhmiä löytyy niin vasta-alkajille kuin jo hieman pidemmälle edenneillekin luistelijoille. Iän ja taitojen karttuessa on mahdollista edetä seuraaviin tasoryhmiin.

Luistelukoulua ohjaavat Kuopion Luisteluseura ry:n koulutetut ja innokkaat ohjaajat. Ohjaajat vastaavat opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kuopion Luisteluseura kouluttaa ohjaajiaan vuosittain yhdessä Suomen taitoluisteluliiton kanssa sekä seuraa ja tukee heidän kehitystään ohjaustyössä.

Esiintymiskokemusta luistelun parissa pääsee kartuttamaan jo nuorella iällä. Kaikki seuramme luistelijat, myös luistelukoululaiset pääsevät esiintymään seuramme tilaisuuksissa mm. joulu- ja kevätjuhlissa sekä suurissa Jääshow näytöksissä.

Luistelukoulusta voi on mahdollista jatkaa taitojen kehittyessä luisteluseuran muihin ryhmiin tai vaikkapa jääkiekon pariin. Luistelukoulussa opitut taidot luovat pohjan myöhemmille luisteluharrastuksille.