Kuopion Luisteluseura ry

Yhteistyö

Tule sponsoriksi taitoluistelijoille!

Yhteistyö 2022-2023 – esite

Yrityksellänne on mahdollisuus tukea lasten ja nuorten liikuntaharrastusta saaden yrityksellenne positiivista näkyvyyttä taitoluistelun parissa. Samalla tuette luistelijoiden urakehitystä lajissa ja kannustatte liikunnalliseen elämäntapaan lapsia ja nuoria. Taitoluistelu on haastava laji fyysisesti urheilijalle sekä ajallisesti ja taloudellisesti vaativaa luistelijoiden perheille. Talkootöitä tehdään seurassa ahkerasti. Lajissa menestymiseen tarvitaan korkeatasoista valmennusta ja suuria harjoitusmääriä. Sponsoreilla on tärkeä rooli harrastuksen mahdollistamisessa.

Kuopion luisteluseuran taitoluistelujaoston saama sponsorituki käytetään kaikkien seuran taitoluistelijoiden hyväksi.

Ylpeinä kerromme seuraavien yritysten tukevan toimintaamme ja mahdollistavan lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen Kuopion seudulla.