Kuopion Luisteluseura ry

Ohjeita kilpailijalle

Seuran luistelijat voivat halutessaan osallistua taitoluistelukilpailuihin ja edustavat kilpailuissa Kuopion Luisteluseuraa.

Seuran edustajina kilpailijoiden tulee toimia seuran sääntöjen ja näiden kilpailuohjeiden mukaisesti.

Kaikissa kilpailuissa noudatetaan Suomen taitoluisteluliiton ja/ tai Kansainvälisen taitoluisteluliiton (ISU) sääntöjä ja ohjeita.

Kilpailulisenssit ja -luvat

Jokaisen luistelijan, joka osallistuu kauden aikana kilpailuihin, tulee lunastaa itselleen kilpailulisenssi tai kilpailulupa ja vakuutus.

Tiedot lisenssin/ kilpailuluvan maksusta toimitetaan kilpailuyhdyshenkilölle ennen kauden ensimmäiseen kilpailuun ilmoittautumista.

Vakuutuksen voimassaolon kannalta kilpailijoiden lisenssit tulee lunastaa ennen kesäleirejä tai luistelijan tulee huolehtia muusta leirin kattavasta vakuutusturvasta.

Luistelijoiden, jotka eivät kilpaile, tulee itse huolehtia harjoitusten aikaisesta vakuutusturvasta.

Asiasta löytyvät selvät ohjeet taitoluisteluliiton sivuilta: www.stll.fi/lisenssit.

Kilpailukutsut

Kilpailukutsut tulevat seuralle Suomen Taitoluisteluliittoon ilmoitetun kilpailuyhdyshenkilön kautta.

Seuran nettisivuilla julkaistaa niiden kilpailujen kutsut, joihin seura osallistuu.

Yhdyshenkilö toimii luistelijoiden ja kilpailuorganisaation välillä viestien välittäjänä.

Kaudella 2021-2022 yhdyshenkilöinä toimivat Katja ja Sami Myllymaa, kilpailuvastaava.kuls@gmail.com

Kilpailuihin ilmoittautuminen

Pienimmät kilparyhmäläisistä osallistuvat ensin oman alueen seurojen järjestämiin kutsukilpailuihin.

Isommat luistelijat kilpailevat kutsukilpailujen lisäksi Taitoluisteluliiton alaisissa valtakunnallisissa kilpailuissa sekä kansainvälisissä kilpailuissa Suomessa ja ulkomailla.

Ilmoittautumiset kilpailuihin hoitaa kilpailuyhdyshenkilö.

Kukin luistelija keskustelee tarvittaessa valmentajan kanssa kilpailuihin osallistumisestaan ja ilmoittaa osallistumisensa kilpailuyhdyshenkilölle.

Luistelijat ilmoitetaan kilpailuihin mahdollista karsintaa varten valmentajien kauden alussa ilmoittamassa sarjoittaisessa karsintajärjestyksessä.

Luistelija, joka on tullut karsituksi, siirtyy seuraavaa ilmoittautumista varten karsintajärjestyksessä ylöspäin.

Osallistumismaksut

Kutsu- ja aluekilpailuista maksetaan erikseen sovittu kilpailumaksu, joka määräytyy kilpasarjan mukaan.

Seura hoitaa kaikki ilmoittautumismaksut ja muut kulut järjestävälle seuralle.

Luistelija saa kilpailun jälkeen seuralta erillisen laskun kisasta.

Kansainvälisistä kisoista luistelija joutuu maksamaan kaikki omat sekä valmentajan kulut itse.

Valmentajan matkustaminen kisoihin

Valmentaja pyritään ottamaan mukaan kisaan menijöiden kanssa samaan kuljetukseen (esim. autoon).

Ensimmäisenä kilpaileva huolehtii valmentajan viennistä ja viimeisenä kilpaileva valmentajan takaisin tuonnista kotiin.

Kisaan lähtijät sopivat keskenään kuljetuksesta ja kertovat asiasta hyvissä ajoin sekä valmentajalle että kilpailuyhdyshenkilölle.

Peruutukset

Luistelijan osallistumisen peruuntuessa ilmoittautumisen jälkeen tulee asiasta tiedottaa välittömästi valmentajalle ja kilpailuyhdyshenkilölle.

Kilpailuyhdyshenkilö tiedottaa peruutuksesta kilpailun järjestävälle seuralle.

Luistelija vastaa tarvittaessa lääkärintodistuksen toimittamisesta kilpailun järjestäjälle.

Kilpailuohjelmat

Kilpailuohjelmaa varten valmentaja valitsee luistelijalle musiikin. Musiikin valintaan voi myös luistelija itse osallistua.

Valmentaja laatii ohjelman koreografian. Kilpailua varten luistelija hankkii joko valmiin kilpapuvun tai ompelee uuden puvun.

Valmentaja suunnittelee tarvittaessa ohjelmaan sopivan kilpailuasun.

Kilpailuohjelman hinta määräytyy ohjelman pituuden mukaan.

Kilpailuohjelman musiikki tulee olla aina kahdella cd-levyllä: toinen cd on kilpailua varten, toinen on varalevy ja harjoituksia varten.

Kilpailuohjelman musiikit lähetetään mp3-muodossa seuran kilpailuvastaavalle (kilpailuvastaava.kuls@gmail.com) hyvissä ajoin ennen kilpailua.

Kilpailupaikalla toimiminen

Kilpailupaikoilla luistelijat mukaan lukien heidän perheensä edustavat seuraamme ja heiltä odotetaan myös sen mukaista käytöstä.

Kisapaikalla noudatetaan reilua urheiluhenkeä ja kannustetaan sekä oman seuran luistelijoita että kilpakumppaneita.

Verryttely: Ole paikalla vähintään tuntia ennen lämmittelyryhmäsi alkua ja noudata valmentajasi ohjeita.

Vanhempien rooli: Vanhempien rooli kilpailuissa on auttaa lasta huolehtimaan varusteista, riittävästä levosta, terveellisestä ravinnosta ja ennen kaikkea kannustaa.

Vanhemmat voivat avustaa luistelijan valmistautuessa suoritukseensa (hiukset, meikit, kilpapuvun pukeminen),

mutta poistuvat kilpailijoille tarkoitetuista pukeutumistiloista, kun avustavista tehtävistä on suoriuduttu.

Vanhemmat antavat omille ja muiden seurojen kilpailijoille mahdollisuuden keskittyä kilpailusuoritukseen.

Tulokset: Kunkin kilpailun jälkeen tulee luistelijan ilmoittaa tuloksensa valmentajalle heti palkintojen jaon jälkeen,

kuitenkaan häiritsemättä vielä suoritukseensa valmistuvia muita luistelijoita.

Palaute ja ongelmatilanteet: Luistelijan tai tämän vanhempien ei tule antaa negatiivista palautetta kilpailun järjestäjille tai tuomareille.

Mahdolliset epäselvyydet selvitetään seuran edustajan tai kilpailuyhdyshenkilön välityksellä, erikseen sovittavalla tavalla.

Mahdolliset erimielisyydet ja epäselvyydet pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pian, tarpeen vaatiessa yhteistyössä seuran johdon kanssa.

Kilpailut ovat taitoluistelun suola. Niissä ei onnistuta ilman lujaa harjoittelua, joka tuo teknistä varmuutta.

Tarvitaan myös rentoa suoritusta, iloista mieltä ja rohkeaa esiintymistä.

Menestystä kaikille kilpauraa aloittaville ja konkarikisaajille!