Kuopion Luisteluseura ry

Etävalmennusta kaikille – hanke

7.5.2020

7.5.2020

Kuopion Luisteluseuran yksinluistelijat ovat saaneet ESR hankerahoitusta Etävalmennusta kaikille -hankkeeseen ajalle 1.5.-31.8.2020.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota uutena harrastustoimintona perhekotien nuorille seuran harrastetoimintaa etäyhteyden kautta. Etävalmennusta järjestetään elokuun loppuun asti yhteistyötahoille, ja heihin ollaan yhteydessä sähköpostitse.

Seuran harrastajille ja heidän perheilleen hanke mahdollistaa harrastetoiminnan jatkumisen.